Bác sĩ Nhãn-khoa |OPTOMETRISTS  

 

 

 

 

B.S. Đức Nguyễn Lê

&

 

B.S. Tracy  Võ

 

 

 

Địa-chỉ:  340 College Street 

               Suite  330  

               Toronto , Ontario

               Kensington Clinic

Giờ làm việc :   

Thứ Hai :     

Thứ Ba :      

Thứ tư :      

Thứ Năm:   

Thứ Sáu:     

Thứ Bảy:    

10 AM to 6 PM

10 AM to 6 PM

10 AM to 6 PM

10 AM to 6 PM

10 AM to 6 PM

09 AM to 4 PM

Đo, Khám, chẩn bệnh mắt người lớn, trẻ em.

Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị gọi điện thoại : 416-926-3744

WHERE WE ARE

340 College Street

Suite 310, Toronto, Ontario

CLINIC HOURS

CONNECT

Monday-Friday
10:00 am-6:00 pm
Saturday
9:00 am-4:00 pm

Sunday 
closed

Holiday Hours
click here to see hours

CALL
(416)926-3744

 

FAX

(416)926-1218

Previously located at 347 College St Unit 201